fbpx
+45 30 22 86 62 info@fler-tal.dk

Månedsregnskab

Der er ingen krav om at du som virksomhed skal udarbejde et månedsregnskab. Alligevel kan det dog være en god ide at gøre – især hvis du er et større selskab.

 

Ideen med månedsregnskabet

Ved at udarbejde et regnskab en gang om måneden får du et bedre overblik over virksomhedens økonomiske og finansielle situation. Med andre ord kan du nemt følge med i den løbende udvikling og sammenligne regnskabet med tidligere måneders regnskab. Du kan også stille det op imod virksomhedens budget, og på den måde hurtigt vurdere om du er foran eller bagud i forhold til de forventede tal. Dermed kan du fange eventuelle problemer i opløbet og iværksætte konkrete handlingsplaner for at løse dem. Derudover vil månedsregnskabet gøre det lettere at udarbejde årsrapporten, idet en stor del af arbejdet allerede er lavet på forhånd. Således er månedsregnskabet primært til internt brug. Det skal ikke offentliggøres.

 

Hvad skal regnskabet indeholde?

Regnskabet skal som hovedregel indeholde en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen giver et overblik over virksomhedens indtægter og udgifter, og fortæller således om der har været underskud eller overskud i den forløbne måned. Balancen er derimod en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver. Aktiverne viser hvordan kapitalen er anvendt, mens passiverne afslører hvordan kapitalen er fremskaffet. Aktiverne og passiverne vil altid være lige store.

Få professionel hjælp til månedsregnskabet 

At udarbejde et regnskab hver måned kan være en ressourcekrævende opgave. Og netop derfor kan det være en fordel at få professionel hjælp fra en revisor. Flertal samarbejder med både revisorer, advokater og forsikringsmæglere, og derfor kan vi sammensætte den mest optimale løsning i forhold til dine behov.
Kontakt os i dag for et uforpligtende møde, hvor vi kan uddybe vores kompetencer og fortælle mere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed.