fbpx
+45 30 22 86 62 info@fler-tal.dk

Ny digital bogføringslov

Hvad indebærer et digitalt bogføringssystem?

Et digitalt bogføringssystem er et krav, og dette krav kan opfyldes på to måder:

  1. Ved anvendelse af et godkendt digitalt bogføringssystem.
  2. Ved fortsat brug af ens eget system, under forudsætning af at det opfylder betingelserne for godkendelse hos Erhvervsstyrelsen. Denne godkendelse skal gennemføres individuelt for hver virksomhed.

En liste over godkendte systemer kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside under “Fortegnelse over registrerede bogføringssystemer.”

Hvis man vælger at benytte ens eget system, er det afgørende, at det opfylder betingelserne for godkendelse. Det anbefales derfor at kontakte ens systemleverandør for at sikre, at systemet lever op til disse betingelser.

Hvem påvirkes af dette krav?

Det er vigtigt at fastlægge, hvem der er omfattet af kravet om digital bogføring. Kravet om at føre digital bogføring gælder for alle erhvervsdrivende, uanset størrelse. Dog gælder kravet om digital bogføring kun for følgende:

  • Virksomheder, der ifølge årsregnskabsloven skal indberette årsrapport, herunder kapitalselskaber som ApS, A/S, P/S, osv. Dette krav omfatter også holdingselskaber.
  • Virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. i to på hinanden følgende regnskabsår. Dette inkluderer primært enkeltmandsvirksomheder og I/S’er.

Mindre selvstændige erhvervsdrivende, såsom personer med kun én udlejningsejendom, er derimod ikke omfattet af dette krav.

Hvornår træder kravet i kraft?

Fra regnskabsåret, der begynder den 1. juli 2024 eller senere, skal virksomheder, der er forpligtede til at indberette årsrapport ifølge årsregnskabsloven, anvende et godkendt bogføringssystem. Dette betyder, at kravet først gælder for selskaber som ApS, A/S, P/S, osv.

En oversigt over, hvornår reglerne træder i kraft, er som følger:

  • Regnskabsår 1/1 – 31/12: Gældende fra 1/1 – 2025
  • Regnskabsår 1/5 – 30/4: Gældende fra 1/5 – 2025
  • Regnskabsår 1/7 – 30/6: Gældende fra 1/7 – 2024

Ved valg af eget bogføringssystem, godkendt af Erhvervsstyrelsen, gælder kravet for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2025 eller senere.

For selvstændigt erhvervsdrivende og I/S’er med en omsætning på over 300.000 kr. i to på hinanden følgende år, træder kravet om digital bogføring i kraft den 1. januar 2026.

 

Ingen felter fundet.