fbpx
+45 30 22 86 62 info@fler-tal.dk

Nye krav til timeregistrering

EU-domstolen har den 14. maj 2019 slået fast at det er arbejdsgiverens ansvar at medarbejderne registrerer deres arbejdstid.

Selvfølgelig vil det ofte være medarbejderen selv der registrere sine timer, men nu er arbejdsgiveren forpligtet til at stille enten timesedler (manuelt) eller et digitalt system til rådighed for medarbejderen. Der findes forskellige apps hvor man kan tidsregistrere via sin telefon. Blandt andet Danløn og Dataløn. Hvorfra man kan overføre tidsregistreringen direkte til lønsystemet.

Der er dog intet krav om, at timeregistreringen skal være digitalt. Man kan sagtens tidsregistrere manuelt.

Dette nye krav til timeregistrering er udelukkende for at sikre at arbejdsmiljølovgivningen, mere specifikt; maksimal arbejdstid* og hviletidsbestemmelserne**, bliver overholdt.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at lovgivningen omkring arbejdstid og hviletid bliver overholdt, men for at kunne bevise dette, kræves dokumentation for arbejdstiden. Med den nye lov er det arbejdsgiverens ansvar, at hver medarbejder har styr på timerne, og de er registreret.

Dog er der undtagelser til registreringspligten for visse medarbejdere såsom:

Medarbejdere der har andre arbejdstidsbestemmelser (for eksempel lastbilchauffører og personer i døgnvagt).
Øverste chef (CEO).
Selvtilrettelæggere, hvilket vil sige: Medarbejdere hvor arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på forhånd. Medarbejdere hvis arbejdstid er fastsat iht ansættelseskontrakten.

Uanset hvilken branche eller erhverv der tales om så er kravet til timeregistrering det samme, nemlig dokumentationen. Hvis du ønsker at have din ryg fri som arbejdsgiver så er det vigtigt at hver en time er registreret, dokumenteret og tilgængeligt.

Din virksomhed bør tage stilling til følgende:

  • hvordan I vil registrere tid (hvilket system/metode vil I bruge)?
  • fastlæg retningslinjer for medarbejdere og ledere om, hvornår de skal registrere tid (skal de registrere pauser etc.).
  • skal tidsregistreringerne godkendes af lederne.

GDPR:
Det er vigtigt at være opmærksom på, at tidsregistreringssystemet skal overholde databeskyttelses- reglerne. Det betyder blandt andet:

  • Arbejdstagere skal have adgang til deres egne oplysninger.
  • Oplysningerne skal opbevares af arbejdsgiveren i fem år efter udløbet af hver referenceperiode.

* arbejdstid (gennemsnitlig 48 timer i ugen over fire måneder. ** hviletidsbestemmelserne

11 timers sammenhængende hvileperiode for hver 24 timer. Hvilket

betyder at ansatte max må arbejde 13 timer i døgnet. Hvileperioden kan dog nedsættes til 8 timer.

Kontakt vores HR- og lønafdeling her og få indført et pålideligt timeregistreringssystem i din virksomhed.

Ingen felter fundet.