fbpx
+45 30 22 86 62 info@fler-tal.dk

Årsregnskab

De fleste virksomheder skal aflægge et årsregnskab, der giver et samlet overblik over økonomien det forgangne år. Men hvorfor er det så vigtigt at aflægge regnskab? Og hvad skal det præcist indeholde?

 

Derfor er årsregnskabet vigtigt

 Regnskabet er ikke blot til for myndighedernes skyld, men også virksomhedens øvrige interessenter. Både aktionærer, leverandører og banker har brug for at se årsregnskabet, da det fungerer som grundlag for beslutninger vedrørende fx lån og investeringer. Derudover anvendes regnskabet også som en styrepind for interne beslutninger. På baggrund af årsrapporten kan ledelsen fx vurdere om der er behov for at nedbringe produktionsomkostningerne eller finde bedre eller billigere leverandører. Således har årsrapporten både en intern og en ekstern funktion, og spiller altså en central rolle for virksomhedens videre økonomiske udvikling.

 

Hvad skal regnskabet indeholde?

Som grundregel skal personligt ejede virksomheder kun aflægge et skatteregnskab, mens selskaber også skal aflægge en årsrapport. Årsrapporten skal bl.a. indeholde en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og omkostninger, som i sidste ende giver årets resultat. Balancen viser derimod virksomhedens aktiver og passiver, som altid modsvarer hinanden. Aktiverne er et udtryk for virksomhedens kapitalanvendelse, mens passiverne viser hvordan kapitalen er blevet fremskaffet – fx via lån. Større virksomheder skal desuden inkludere en pengestrømsanalyse, der viser årets ind- og udbetalinger.

Har du brug for en kompetent revisor?

 

Har du brug for en kompetent revisor?

Regnskabet virker måske simpelt ved første øjekast. Og det er det egentlig også. Men der er mange krav og regler at huske på. For de fleste virksomheder vil det derfor være en fordel at få en revisor til at udarbejde årsrapporten. På den måde kan du spare mange timers arbejde, og du behøver ikke bekymre dig om, hvorvidt regnskabet overholder de gældende regler eller ej. Kort sagt: Du kan sove trygt om natten, og fokusere på det der er vigtigt for dig. Har du brug for en dygtig revisor, er Flertallet et godt valg. Vi har arbejdet med både små og store virksomheder, og da vi er en konsulentvirksomhed, betaler du kun for den tid vi bruger på opgaven. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud og hør mere om hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed.