fbpx
+45 30 22 86 62 info@fler-tal.dk

Bogholderi

Hvad er et bogholderi? Og hvorfor er det så vigtigt for din virksomheds økonomi?

Kort fortalt, så hjælper et bogholderi dig med at håndtere de løbende økonomiske transaktioner i virksomheden – herunder ind- og udbetalinger, løn, bilag og fakturaer. Der skelnes typisk mellem tre bogholderier – et debitorbogholderi, et kreditorbogholderi og et finansbogholderi.

=

Med kreditorbogholderiet forsøger man at håndtere alle indkommende fakturaer - fx fra leverandører.

=

Med debitorbogholderiet ønsker man at styre alle udgående fakturaer - herunder også rykkerskrivelser.

=

Og med finansbogholderiet håndteres løn, moms og afstemninger af kasse og bank. Altså alle øvrige posteringer.

Som grundregel skal alle transaktioner i bogholderiet kunne dokumenteres. Kan de ikke det, risikerer du at få en bøde. Derudover er det ifølge bogføringsloven et krav at alle bilag gemmes i mindst fem år. Men nu tænker du sikkert:
Hvorfor behøver jeg overhovedet at føre kontrol med virksomhedens transaktioner?

Udover at være et lovkrav for de alle virksomheder, så danner bogholderiet grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet. Årsregnskabet giver et overblik over virksomhedens økonomiske situation, og fungerer derfor som grundlag for at træffe vigtige beslutninger. Således er regnskabet ikke kun til for myndighedernes skyld, men i høj grad også din egen.

Ingen felter fundet.