fbpx
+45 30 22 86 62 info@fler-tal.dk

Momslån

Momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv

Små og mellemstore virksomheder vil få mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den moms, som skal afregnes 1. marts 2021.

For en virksomhed, der afregner moms halvårligt, betyder det, at virksomheden vil kunne låne et beløb, som svarer til den samlede moms for:

  • Momstilsvar for 1. halvår 2020 med udskudt betalingsfrist 1. marts 2021, og
  • Momstilsvar for 2. halvår 2020 med betalingsfrist 1. marts 2021

For en virksomhed, der afregner moms kvartalsvist, betyder det, at virksomheden vil kunne låne et beløb, som svarer til den samlede moms for:

  • Momstilsvar for 3. kvartal 2020 med udskudt betalingsfrist 1. marts 2021, og
  • Momstilsvar for 4. kvartal 2020 med betalingsfrist 1. marts 2021

Lånet skal tilbagebetales senest 1. februar 2022.

Det forventes, at der bliver åbnet for ansøgning af rentefrie momslån i løbet af anden halvdel af marts 2021.

Husk at indberette til tiden

Hvis den nye lov bliver vedtaget, er det vigtigt, at du har indberettet korrekt og til fristen 1. marts. Det er forudsætningen for, at virksomheden kan komme i betragtning til momslånet. Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til et evt. momslån. Men det er ikke nødvendigt at indbetale momsen før du ansøger.

 

Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, skal du være opmærksom på:

  • At det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb – og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
  • At der løber renter på betalingen, frem til et evt. lån bevilges.
  • At der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
  • At et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
  • At det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning).
  • Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler på en anden måde, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.