fbpx
+45 30 22 86 62 info@fler-tal.dk
Bogholderne hos Flertal holder sig naturligvis hele tiden opdateret på reglerne inden for hjælpepakkerne og står klar til at hjælpe dig.

En vigtig forudsætning for at vi kan beregne, om din virksomhed er berettiget til en hjælpepakke, er at din bogføring hele tiden er opdateret. Så husk at få scannet dine bilag, så vi løbende kan bogføre.

Herunder finder du et uddrag af de nyeste regler, som folketinget vedtog den 27.10.2020.

 

VIRKSOMHEDER

Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med 31. januar 2021

  • Den rentefrie momslåneordning for små og mellemstore virksomheder vedrørende moms betalt 2. marts 2020 genåbnes for de virksomheder, som ikke allerede har søgt. Samtidig udskydes tilbagebetalingsfristen fra den 1. april 2021 til den 1. november 2021. Genåbningen af låneordningen for et rentefrit momslån sker så hurtigt, det er muligt.

 

  • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35% til 30%. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90%.

 

  • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

 

  • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

 

  • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

 

KULTUROMRÅDET
En lang række kompensationsordninger bliver forlænget til og med 31. januar 2021

  • Der afsættes yderligere i alt 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten, samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under Corona.

 

  • Som et nyt initiativ oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet.

 

  • Hertil kommer 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.

 

Link til aftale om ”Udvidelse af hjælpepakker vedtaget 27.10.2020”: