fbpx
+45 30 22 86 62 info@fler-tal.dk

De nye regler: samtidighedsferie

 • Ferien kan afholdes allerede måneden efter, den er optjent.
 • Ferieåret går fra 1. sept. – 31. august.
 • Perioden, hvor ferien kan holdes, går fra 1. sept. – 31. dec. året efter (ferieafholdelsesperioden).

Grundrettigheder – ufravigelige

 • Man optjener minimum 5 ugers årligt betalt ferie.
 • Ret til at afholde minimum 4 ugers betalt ferie i ferieåret (1. september – 31. august).
 • Ret til 5 ugers ferie uanset om de er optjent.

 Optjening af ferie

 • Der optjenes 2.08 feriedag på måned.
 • Er man ansat kortere tid end 1 måned optjenes 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage.
 1. ferieuge
 • ferieuge er ikke en del af ferieloven – den følger dermed fortsat aftaler i overenskomster eller individuelle aftaler.

Hvad får jeg i løn under ferien?

 • Medarbejdere antaget månedsvis eller for længere tid og med ret til fuld løn på søgnehelligdag og sygedage får:
  • Løn under ferie + 1% ferietillæg
  • Kan vælge feriegodtgørelse , 12% af lønnen, inden ferieåret begynder.

Andre ansatte får:

 • Feriegodtgørelse, 12,5% af lønnen.

Ferietillæg

 • Udbetales nu enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder eller ad to omgange henholdsvis med lønnen for maj måned og med lønnen for august måned.

Hvornår kan ferien afholdes?

 • Pkt. er at arbejdsgiveren placerer ferien, under hensyntagen til virksomhedens drift og medarbejdernes ønsker (særligt hensyn til børns skolesommerferie)
 • Hovedferie skal varsels med 3 måneder og øvrig ferie med 1 måned – med mindre særlige omstændigheder hindrer det.
 • Som før kan allerede fastsat ferie ændres ved væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn – imod erstatning af tab. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.

Ferie på forskud

 • Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at betalt ferie afholdes, før den er optjent.
 • Dette fratrækkes så i efterfølgende opsparet ferie
 • Man kan ikke få mere ferie på forskud, end man kan nå at optjene i indeværende ferieår.
 • Fratræder medarbejderen inden den afholdte ferie igen er optjent, modregnes det i tilgodehavende løn og ferietillæg.

Sygdom i forbindelse med ferie

 • Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.
 • Er medarbejder syg, når ferien begynder, er vedkommende ikke forpligtet til at påbegynde ferien.
 • Bliver medarbejderen syg under ferien, har man ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Medarbejderen skal fremlægge og betale for lægelig dokumentation.
 • De 5 dage tæller først fra medarbejderen har givet arbejdsgiveren meddelelse om sygdommen – medmindre manglende meddelelse ikke kan bebrejdes medarbejderen.
 • Bliver medarbejderen rask i ferieperioden, har vedkommende ret til at afholde den resterende ferie, når der gives besked herom til arbejdsgiveren ved raskmelding.

Overførsel/udbetaling af ferie

 • De første 4 ferieuger:
 • Har medarbejderen på grund af særlige forhold været forhindret i at afholde de første 4 ugers ferie inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, overføres ferien automatisk til følgende ferieår.
 • Det er ikke muligt at få det udbetalt.
 • Dog muligt at få udbetalt hvis medarbejderen har været syg eller på orlov efter barselsloven frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode.
 • Den 5. ferieuge:
 • Hvis ikke den 5. ferieuge er afholdt i ferieafholdelsesperioden, kan medarbejder og arbejdsgiver inden udløbet af ferieafholdelsesperioden skriftligt aftale, at den overføres til næste ferieår.
 • ellers er udg.pkt. at den automatisk bliver udbetalt, hvis man er på fuld tid.
 • Hvis medarbejderen er på deltid, kan medarbejderen bede om at få den udbetalt under visse betingelser.
 • Ved fratræden:
 • Feriegodtgørelse for optjent ferie, som ikke er afholdt inden fratræden udbetales efter ferieafholdelsesperiodens udløb, efter ansøgning fra medarbejderen senest den 30. september.

Opsamling

 • Man har ret til samme antal feriedage som efter den gamle ferielov.
 • Det er kun perioden for optjening og afholdelse af ferien, som ændres.
 • Nye regler for overførsel/udbetaling af ferie.
 • Alt i alt er meget som det plejer at være!

( Kilde: Buch Advokatfirma)

Flertal har erfarende lønbogholdere, læs mere information her:

Den nye ferielov

=

De nye regler: samtidsferie

 • Ferien kan afholdes allerede måneden efter, den er optjent.
 • Ferieåret går fra 1. sept. – 31. august.
 • Perioden, hvor ferien kan holdes, går fra 1. sept. – 31. dec. året efter (ferieafholdelsesperioden).
=

Grundrettigheder – ufravigelige

 • Man optjener minimum 5 ugers årligt betalt ferie.
 • Ret til at afholde minimum 4 ugers betalt ferie i ferieåret (1. september – 31. august).
 • Ret til 5 ugers ferie uanset om de er optjent.
=

Optjening af ferie

 • Der optjenes 2.08 feriedag på måned.
 • Er man ansat kortere tid end 1 måned optjenes 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage.
=

Ferieuge

 • Ferieuge er ikke en del af ferieloven – den følger dermed fortsat aftaler i overenskomster eller individuelle aftaler.
=

Hvad får jeg i løn under ferien?

Medarbejdere antaget månedsvis eller for længere tid og med ret til fuld løn på søgnehelligdag og sygedage får:

  • Løn under ferie + 1% ferietillæg
  • Kan vælge feriegodtgørelse , 12% af lønnen, inden ferieåret begynder.
=

Andre ansatte får:

 • Feriegodtgørelse, 12,5% af lønnen.
=

Ferietillæg

 • Udbetales nu enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder eller ad to omgange henholdsvis med lønnen for maj måned og med lønnen for august måned.
=

Hvornår kan ferien afholdes?

 • Pkt. er at arbejdsgiveren placerer ferien, under hensyntagen til virksomhedens drift og medarbejdernes ønsker (særligt hensyn til børns skolesommerferie)
 • Hovedferie skal varsels med 3 måneder og øvrig ferie med 1 måned – med mindre særlige omstændigheder hindrer det.
 • Som før kan allerede fastsat ferie ændres ved væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn – imod erstatning af tab. Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes.
=

Ferie på forskud

 • Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at betalt ferie afholdes, før den er optjent.
 • Dette fratrækkes så i efterfølgende opsparet ferie.
 • Man kan ikke få mere ferie på forskud, end man kan nå at optjene i indeværende ferieår.
 • Fratræder medarbejderen inden den afholdte ferie igen er optjent, modregnes det i tilgodehavende løn og ferietillæg.
=

Sygdom i forbindelse med ferie

 • Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.
 • Er medarbejder syg, når ferien begynder, er vedkommende ikke forpligtet til at påbegynde ferien.
 • Bliver medarbejderen syg under ferien, har man ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Medarbejderen skal fremlægge og betale for lægelig dokumentation.
 • De 5 dage tæller først fra medarbejderen har givet arbejdsgiveren meddelelse om sygdommen – medmindre manglende meddelelse ikke kan bebrejdes medarbejderen.
 • Bliver medarbejderen rask i ferieperioden, har vedkommende ret til at afholde den resterende ferie, når der gives besked herom til arbejdsgiveren ved raskmelding.
=

Overførsel/udbetaling af ferie

 • De første 4 ferieuger:
 • Har medarbejderen på grund af særlige forhold været forhindret i at afholde de første 4 ugers ferie inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, overføres ferien automatisk til følgende ferieår.
 • Det er ikke muligt at få det udbetalt.
 • Dog muligt at få udbetalt hvis medarbejderen har været syg eller på orlov efter barselsloven frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode.
 • Den 5. ferieuge:

 • Hvis ikke den 5. ferieuge er afholdt i ferieafholdelsesperioden, kan medarbejder og arbejdsgiver inden udløbet af ferieafholdelsesperioden skriftligt aftale, at den overføres til næste ferieår.
 • Ellers er udg.pkt. at den automatisk bliver udbetalt, hvis man er på fuld tid.
 • Hvis medarbejderen er på deltid, kan medarbejderen bede om at få den udbetalt under visse betingelser.
 • Ved fratræden:

 • Feriegodtgørelse for optjent ferie, som ikke er afholdt inden fratræden udbetales efter ferieafholdelsesperiodens udløb, efter ansøgning fra medarbejderen senest den 30. september.
=

Opsamling

 • Opsamling
Ingen felter fundet.